0

De factoren die het succes of het falen van een ICTproject bepalen, zijn bekend maar onbemind. Dit blijkt uit onderzoek naar Nederlandse ICTprojecten.

Veel projecten zouden te ambitieus zijn. De oorzaak ligt volgens het onderzoek aan het gebrek aan deskundigheid in het vakgebied. Vaak zouden projectmanagers niet leren van de fouten die anderen gemaakt hebben. Op basis van literatuurstudies en audits is een lijst opgesteld, als een projectmanager deze zou nalopen zou er ene hoop fouten voorkomen kunnen worden. Vaak is een klein project nog wel te overzien maar naarmate het project groter wordt neemt het aantal fouten in het kwadraat toe. Ook communicatie lijkt dan steeds moeilijker te gaan en wordt de betrokkenheid bij het project lager.

< Terug naar ICT nieuws